استخدام

راسپینایی شوید

ارسال رزومه به [email protected]

طراحی شده توسط شرکت نرم افزاری راسپینا

دپارتمان جذب نیروی انسانی

دپارتمان جذب نیروی انسانی شرکت نرم افزاری راسپینا ، متشکل از متخصصین مدریتی و استعداد یابی ، به هدف جذب نیرو های متخصص و کشف استعداد های جدید در این عرصه شکل گرفته است و در این راستا استعداد های جدید و جوانی را به این فناوری معرفی نموده است.
این دپارتمان به بررسی تخصصی رزومه های ارسال شده به شرکت می پردازد و افراد مورد تأیید را طی اجرای مصاحبه های حضوری و گذراندن دوره های کار آموزی به استخدام شرکت نرم افزاری راسپینا در می آورد.

اخبار

فرآیند پذیرش

با مراحل پذیرش در شرکت نرم افزاری راسپینا بیشتر آشنا شوید

تمایل به یادگیری
SCHOOLWARE

تمایل به یادگیری علم و تکنولوژی جدید در شما و جود دارد

متخصص و مستعد
SCHOOLWARE

فردی متخصص و با استعداد در حرفه خود هستید

تولید رزومه
SCHOOLWARE

یک رزومه از فعالیت ها ، علاقه ها و اطلاعات تماس خود تولید نمایید

ارسال رزومه
SCHOOLWARE

رزومه خود را به آدرس [email protected] ارسال نمایید

دریافت ، بررسی و بازخورد
SCHOOLWARE

پس از دریافت رزومه ، دپارتمان جذب نیروی انسانی به بررسی های لازمه پرداخته و در صورت مثبت بودن نتیجه این فرآیند به شما اطلاع رسانی خواهد شد